top of page

מצב הגלישה בבולגריה

15.11.2020 האתר סגור.

בולגריה מוגדרת מדינה אדומה

 14 ימי בידוד מחוייבים בחזרה מבולגריה.

האתרים צפוים להיפתח בתחילת דצמבר

בהתאם למגבלות הקורונה וכמות השלג.

בנסקו

בורובץ

bottom of page